Vyhľadávanie


0 nás

Ponúkame: sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností vypracovanie kúpnych zmlúv, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností, nájomných zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, zmluv o zriadení vecného bremena a pod. listy vlastníctva, katastrálne mapy, geometrické plány vypracovanie znaleckých a statických posudkov poradenstvo v oblasti prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a prenájmu nehnuteľnosti príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodom vlastníckych práv nehnuteľnosti a k prenájmu nehnuteľností daňové poradenstvo súvisiace s prevodom nehnuteľnosti sprostredkovanie notárskych úschov a vinkulácií peňažných prostriedkov komplexné finančné sprostredkovanie v oblasti poistenia, spotrebných a hypotekárnych úverov Replica Watches www.perfectcloneshop.com